O firmieUsługi i klienci
Artur Lawrenc
Informacja o firmie
Usługi i klienci


Podstawowymi usługami są badania i przeglądy sprawozdań finansowych według polskich, międzynarodowych oraz grupowych standardów sprawozdawczości finansowej. Stosowana metodologia badania zapewnia wysoką efektywność poprzez koncentrację na kluczowych obszarach ryzyka i ocenie mechanizmów kontrolnych. W trakcie badania oceniana jest prawidłowość zastosowanych zasad rachunkowości i rozwiązań ewidencyjnych oraz prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym z uwagą na występujące problemy księgowe i podatkowe.
 
 
Dodatkowe usługi to finansowe i podatkowe przeglądy due diligence. Przeglądy due diligence w zakresie uzgodnionym z klientem dotyczą wykrycia ewentualnych problemów wpływających istotnie na ceny negocjowanych transakcji. Stosowana metodologia przeglądu zapewnia wnikliwą analizę i ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem szans i zagrożeń, również z elementami szerszej analizy biznesowej (strategicznej).
 
 
Pozostałe usługi to doradztwo finansowe i podatkowe, w tymstandardowe doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków, nadzór nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych i ujmowania zdarzeń gospodarczych. W zakres wchodzą również zlecenia nietypowe, niestandardowe dopasowane do potrzeb klienta i szyte na miarę, w tym opracowywanie dokumentacji i wzorów wymaganych przepisami prawa.
 
 
W przypadku przekształceń, fuzji i podziałów przedsiębiorstw przygotowujęopinie i opracowania dotyczące wyceny, przekształceń i podziału przedsiębiorstw.
 
 
Na zapotrzebowanie klienta możliwe jest przeprowadzenie u klienta szkoleń zamkniętych metodą warsztatów z zakresu rachunkowości i podatków, w tym opracowanie czytelnych i jasnych materiałów szkoleniowych. Możliwe tematy szkoleń to zagadnienia zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdań finansowych oraz rocznego zeznania podatku dochodowego, oraz sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania według MSSF.
 
Miałem przyjemność pracować między innymi dla:
 
Arctic Paper Sp. z o.o.
AS Motors Sp. z o.o.
Betacom S.A.
Betako Sp. z o.o.
Biuro Inżynieryjno - Handlowe Budownictwa Stalowego Silexim Sp. z o.o.
Cenega Poland Sp. z o.o.
Ceramika Nowa Gala S.A.
Covance Polska Sp. z o.o.
CT Partners S.A.
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
DAS Fruits Sp. z o.o.
DC SYSTEM Sp. z o.o.
Echo Investment S.A.
Ekornes Sp. z o.o.
Emig Sp. z o.o.
Festo Sp. z o.o.
Firma Chemiczna Dwory S.A.
Gardocki S.A.
HBO Polska Sp. z o.o.
Internet Media Services S.A.
Internetowy Dom Mediowy net Sp. z o.o.
J&S Sports Sp. z o.o.
Jet Media Corporation S.A. Oddział w Polsce
Jupol Car Sp. z o.o.
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.
Largo Spółka Sportowa S.A.
Leaf Poland Sp. z o.o.
Navigator Multibrand Distribution Polska Sp. z o.o.
Neckermann Sp. z o.o.
Nothstar Sp. z o.o.
Novell Polska Sp. z o.o.
Państwowa Komisja Wyborcza
Paula & Karen Co
People Partnering S.A.
PM Sport Sp. j.
Polimex - Mostostal S.A.
Polska Agencja Ekologiczna S.A.
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
Polski Lek S.A.
Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków Bez Recepty PASMI
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane EBEJOT Sp. z o.o.
Riso Poland Sp. z o.o.
RL - Market Sp. z o.o.
RMF FM Sp. z o.o.
SENATOR Sp. z o.o.
Siltec Sp. z o.o.
SKY.XS Air Cargo Services Sp. z o.o.
STOW Polska Sp. z o.o.
Super Media Holding S.A.
SUPERMEDIA Sp. z o.o.
Tooltechnic Systems Sp. z o.o.
Towarzystwo Budowlane PROBUD S.A.
TVN-24 Sp. z o.o.
WECO - AIRCARGO Sp. z o.o.
Związek Pracodawców Infarma

 
O firmieUsługi i klienci
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na liście prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o numerze 3649